Generalforsamling 2018 – Dagsorden

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget for det følgende regnskabsår. 5. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.

6a. Honorering (forslagsstiller Bestyrelsen)

  1. Valg til bestyrelse.

Peter Ternov               Formand

Mads Iversen              Bestyrelsesmedlem*

Søren Thomsen          Bestyrelsesmedlem*

                                   Bestyrelsessuppleant

             Bestyrelsessuppleant

Lars Hentzen              Revisor*

Henrik Oddershede    Revisorsuppleant*

 

*vides villig til genvalg

 

  1. Eventuelt.

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 10 april 2017     kl 19:30
i Højdevang Sogns menighedshus Irlandsvej 47

Dagsorden
1.Valg af dirigent og referent.
2.Formandens beretning.
3.Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
4. Fremlæggelse af budgetter for 2017 og 2018.
5: Fastsættelse af kontingent
6.Indkomne forslag
7.Valg til bestyrelsen:

Bjørn Donnis Kasserer *

Helle Hentzen Bestyrelsesmedlem *

Mette Wallach Bestyrelses supl.

Niels Offersen Revisor*

Ilse Sjøholm Revisor suppleant

*) Vides villig til genvalg

8. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen