Generalforsamling 2013

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag, den 6. maj 2013 i Højdevang Sogns Menighedshus, Irlandsvej 47, 2300 København S.

I år har vi fået mulighed for at starte aftenen med en præsentation af nabohjælp og forebyggelse af indbrud v. Københavns Politi.

Program:
19.30 – ca. 20.30 Præsentation af nabohjælp v/ Niels Larsen, Kriminalpræventivt Råd
Ca. 20.30    Generalforsamling (afholdes i umiddelbar forlængelse af ovenstående)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2012 samt budget for 2013 og 2014.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt

Punkt 5. Følgende er på valg: Bjørn Donnis – kasserer, Helle Hentzen og Jenny Larsen – bestyrelsesmedlemmer, Lene Christensen – bestyrelses suppleant, Niels Offersen – revisor, Ilse Sjøholm – revisor suppleant. Alle vides villige til genvalg.

Skriftlig indkaldelse er omdelt den 13.4.13

Med venlig hilsen
Bestyrelsen