Orientering fra kassereren

Kassereren har netop udsendt mail med orientering til de medlemmer der har oplyst deres e-mailadresse. Hvis du ikke har modtaget mailen har vi ikke din e-mail, eller den er ændret, det fikses ved at sende en e-mail til kassereren.

Betalingsservice
Der er over 5 måneder til der skal betales kontingent til foreningen!!
Alligevel er det her i 2013 – evt. i januar 14 – at du skal tilmelde dig betalingsservice, hvis du vil være helt sikker på at undgå at skulle betale et indbetalingskort. 

Webmaster.

Brøndrensning 2013

Vi har fået besked om der bliver renset vejbrønde (afløbene ved rendestenen) i uge 46, det vil sige fra den 11. til den 15. november.

Det vil være hensigtsmæssigt, at der IKKE parkeres over eller meget tæt på afløbsristene i den uge, hvis slamsugeren ikke kan komme til bliver brøndene ikke renset i år.

Bestyrelsen

Sikre skoleveje på Amager

Orientering om de nye vejbump:

Københavns kommune etablerer vejbump som et led i projekt “SIKRE SKOLEVEJE PÅ MIDTAMAGER”

Københavns Kommune betaler anlægsudgifterne. Grundejerforeningerne skal betale vedligeholdelsen af de vejbump der er placeret på private fællesveje.

Link til orientering om projektet (pdf)  http://www.kk.dk/~/media/66333E9DC7734071AA88616FF7D15AE0.ashx

Link til referat fra borgermøde den 6.6.13 (pdf)http://www.kk.dk/~/media/B8D31B843DC2460E8C2A9B4C9ED22701.ashx

Webmaster