Generalforsamling 2014

Grundejerforeningen Baldur afholder generalforsamling:

Tirsdag, den 13. maj 2014 kl. 19.30 i Højdevangs Højdevang Sogns Menighedshus, Irlandsvej 47, 2300 København S.

Indkaldelse til generalforsamlingen kommer senere.

Bestyrelsen