Indkaldelse til ordinær generalforsamling

(Indkaldelse til ordinær generalforsamling blev omdelt før påske)

Grundejerforeningen Baldur inviterer til Ordinær Generalforsamling

Afholdes tirsdag, den 13. maj 2014 kl. 19.30 i Højdevang Sogns Menighedshus, Irlandsvej 47.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskabet for 2013. Fremlæggelse af budget for 2014 og 2015.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg til bestyrelsen:
 • Formand, Peter Ternov*
 • Bestyrelsesmedlem, Lene Christensen*
 • Bestyrelses suppleant, Nyvalg 2014
 • Revisor, Lars Hentzen*
 • Revisor suppleant, Henrik Oddershede*
 • * Vides villig til genvalg.

6. Eventuelt.

Birger Christoffersen er udtrådt af bestyrelsen, bestyrelsen takker for det store arbejde der er udført.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen