Vejsyn i forbindelse med nedgravning af el-kabler

Der er aftalt vejsyn med Dong tirsdag den 12. august 2014.

Grundejere hvis grunds beliggenhed er angivet nedenfor er velkomne til at deltage i dette vejsyn fra kl. 09:30. Mødet starter ud fra Boltonvej 36.

For planlægning af dagen bedes berørte interesserede grundejere give meddelelse om deltagelse senest 5. august 2014 på mail: peter.ternov@gmail.com    De medlemmer der ikke har mail er meget velkommen til at lægge en seddel i formandens postkasse (Boltonvej 36).

 

Som forberedelse til nedgravningen af el ledningerne i efteråret, vil der den 12. august blive afholdt “vejsyn” af repræsentanter fra Dong, Københavns Kommune samt Entreprenøren NCC.

Vejsynet berører de grunde der grænser helt eller delvist op til de “små” veje: Hastingsvej, Portlandsvej, Boltonvej, Oxford Allé, Etonvej og Bedfordvej.

Formålet er at fastlægge den nuværende tilstand af de fortove, der skal graves op, således at de kan blive reetableret til samme – men desværre ikke bedre – stand. Yderlige fastlægges placering af el-skabe.

Der vil deltage repræsentanter fra Grundejerforeningen BALDUR, men vi vil meget stærkt opfordre de enkelte medlemmer til at deltage for så vidt angår deres egen grund, således at de kan orientere sig om beslutningerne og måske påvirke disse. Grundejerforeningen har ingen mulighed for at varetage enkeltmedlemmernes særinteresser.

Det er den enkelte grundejeres eneansvar at påvirke, hvor de kommende el-skabe placeres.

Den enkelte grundejer er velkommen til at indgå individuelle aftaler med de enkelte entreprenører for supplerende arbejder for grundejerens egen regning.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Baldur.