Generalforsamling 2015

Opdateret, den 29. marts 2015:

Grundejerforeningen Baldur inviterer til Ordinær Generalforsamling

Afholdes tirsdag, den 21. april 2015 kl. 19.30 i Højdevang Sogns Menighedshus, Irlandsvej 47, 2300 København S.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Bestyrelsens orientering om indhentet tilbud for vejvedligeholdelse.
 4. Fremlæggelse af regnskabet for 2014 samt budget for 2015 og 2016.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen:
 • Kasserer, Bjørn Donnis*
 • Bestyrelsesmedlem, Helle Hentzen*
 • Bestyrelsesmedlem, Jenny Larsen
 • Bestyrelses suppleant, Mads Iversen
 • Revisor, Niels Offersen
 • Revisor suppleant, Ilse Sjøholm
 • * Vides villig til genvalg.

6. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen