Generalforsamling 2016

Ordinær Generalforsamling  

Afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 19:30

i Højdevang Sogns menighedshus, Irlandsvej 47

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2015 samt budget for 2016 og 2017.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen:

Peter Ternov                              Formand *

Mads Iversen                             Bestyrelsesmedlem *

Jimmy Petersen                        Bestyrelsesmedlem

?   ( indtrådt i best.)                   Bestyrelses.supp. til 2017

?   ( indtrådt i best.)                   Bestyrelses.supp. til 2018

Lars Hentzen                            Revisor*

Henrik Oddershede                  Revisor suppleant*

*) Vides villig til genvalg

6.     Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen