Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 10 april 2017     kl 19:30
i Højdevang Sogns menighedshus Irlandsvej 47

Dagsorden
1.Valg af dirigent og referent.
2.Formandens beretning.
3.Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
4. Fremlæggelse af budgetter for 2017 og 2018.
5: Fastsættelse af kontingent
6.Indkomne forslag
7.Valg til bestyrelsen:

Bjørn Donnis Kasserer *

Helle Hentzen Bestyrelsesmedlem *

Mette Wallach Bestyrelses supl.

Niels Offersen Revisor*

Ilse Sjøholm Revisor suppleant

*) Vides villig til genvalg

8. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen