Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 10 april 2017     kl 19:30
i Højdevang Sogns menighedshus Irlandsvej 47

Dagsorden
1.Valg af dirigent og referent.
2.Formandens beretning.
3.Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
4. Fremlæggelse af budgetter for 2017 og 2018.
5: Fastsættelse af kontingent
6.Indkomne forslag
7.Valg til bestyrelsen:

Bjørn Donnis Kasserer *

Helle Hentzen Bestyrelsesmedlem *

Mette Wallach Bestyrelses supl.

Niels Offersen Revisor*

Ilse Sjøholm Revisor suppleant

*) Vides villig til genvalg

8. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Ordinær Generalforsamling  

Afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 19:30

i Højdevang Sogns menighedshus, Irlandsvej 47

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2015 samt budget for 2016 og 2017.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen:

Peter Ternov                              Formand *

Mads Iversen                             Bestyrelsesmedlem *

Jimmy Petersen                        Bestyrelsesmedlem

?   ( indtrådt i best.)                   Bestyrelses.supp. til 2017

?   ( indtrådt i best.)                   Bestyrelses.supp. til 2018

Lars Hentzen                            Revisor*

Henrik Oddershede                  Revisor suppleant*

*) Vides villig til genvalg

6.     Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

ADVARSEL mod fuphåndværkere.

I efteråret og igen her i januar er medlemmer igen blevet kontaktet af engelsktalende fuphåndværkere.
Her er forløbet fra sidste tilfælde som foreningen er bekendt med:
“En engelsktalende (englænder eller irer) mand med noget orange på arbejdstøjet, ringede på døren her, han kom med en længere søforklaring om vi 2 stk. rygningssten på vores tag der var helt ødelagt, det havde han helt tilfældigt opdaget da han stod på modsatte side af Vejlands Alle,
Han ville meget gerne sætte sine folk til at reparere skaden, de arbejde allievel i området og havde lige netop de tegl der skulle bruges i vognen. Han stod og vifrede med en brochure over tagsten for ligesom at forklare hvad det gik ud på.

Jeg sagde pænt nej tak !

Fandt en artikel som nok er hvad det handlede om  gentofte.lokalavisen.dk