Bestyrelsen

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen

Formand:
Mads Iversen, Etonvej 5, 2300 København S.
Tlf. 40234236
E-mail: formand@gfbaldur.dk
Kasserer:
Bjørn Donnis, Oxford Alle 65, 2300 København S.
Tlf. 22754488
E-mail: kasserer@gfbaldur.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Wallach
Kristian Willemoes Madsen
Søren Thomsen
Bestyrelsessuppleanter:
Jesper Zartov
Bjarne Jakobsen
Webmaster:
(Bjørn Donnis)
E-mail: webmaster@gfbaldur.dk