Gravearbejde status

G/F Baldur er blevet inviteret til afleveringsforretning med Dong og NCC mandag den 10 november 2014 kl. 10:00.
Dette er selvfølgelig under forudsætning af at hele arbejdet er afsluttet i hele G/F Baldur.

Vi har fået en enkelt tilbagemelding fra en grundejer der har haft lidt problemer i forbindelse med skift af el fra luft til jord strøm.

Ellers er gravearbejdet gået rimeligt. Der har været lidt problemer med udskiftning af fliser. Det har været svært at få oplyst fra NCC hvorfor G/F Baldur var nødsaget til at anskaffe yderligere 70 stk. fliser. Dette problem er stadigvæk udestående. Det er besværligt at kommunikere med NCC.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen