Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling afholdes mandag d. 10 april 2017     kl 19:30
i Højdevang Sogns menighedshus Irlandsvej 47

Dagsorden
1.Valg af dirigent og referent.
2.Formandens beretning.
3.Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016
4. Fremlæggelse af budgetter for 2017 og 2018.
5: Fastsættelse af kontingent
6.Indkomne forslag
7.Valg til bestyrelsen:

Bjørn Donnis Kasserer *

Helle Hentzen Bestyrelsesmedlem *

Mette Wallach Bestyrelses supl.

Niels Offersen Revisor*

Ilse Sjøholm Revisor suppleant

*) Vides villig til genvalg

8. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

Ordinær Generalforsamling  

Afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 19:30

i Højdevang Sogns menighedshus, Irlandsvej 47

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskabet for 2015 samt budget for 2016 og 2017.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen:

Peter Ternov                              Formand *

Mads Iversen                             Bestyrelsesmedlem *

Jimmy Petersen                        Bestyrelsesmedlem

?   ( indtrådt i best.)                   Bestyrelses.supp. til 2017

?   ( indtrådt i best.)                   Bestyrelses.supp. til 2018

Lars Hentzen                            Revisor*

Henrik Oddershede                  Revisor suppleant*

*) Vides villig til genvalg

6.     Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen