Reetablering af fortove

Sandet på de nylagte fortovsfliser må ikke fejes væk eller fjernes, det vil efterhånden søge ned i mellemrummene og stabilisere fliserne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen